Vincenzo Vasco

Vincenzo Vasco

Roma / Comunic@utore, linguista e semiologo, variamente emozionato