Το παιδί σας θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας κι όχι τη συμβουλή σας..

Το παιδί σας θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας κι όχι τη συμβουλή σας..

Rita Levi-Montalcini, 1909-2012.

Rita Levi-Montalcini, 1909-2012.

Evitare certe persone

Evitare certe persone

Mafalda - ma se il corpo umano ...

Mafalda - ma se il corpo umano ...

Oscar Wilde

Oscar Wilde

Verissimo

Verissimo

Pinterest
Cerca