Shihui Li

Shihui Li

Milan / Interior designer/exhibition design