More ideas from sereehh
Beach Outfits1. Etta • Hat [xx] - @sims4-marigold • Hair [xx] - @sintiklia • Kimono [xx] - @salem2342 • Outfit [xx] - cutestuffsims • Shoes [xx] - @madlensims 2. Ciara • Hair [xx] - @thesimwithoutaname • Sunglasses [xx] - @merakisims • Cardigan [xx]...

Beach Outfits1. Etta • Hat [xx] - @sims4-marigold • Hair [xx] - @sintiklia • Kimono [xx] - @salem2342 • Outfit [xx] - cutestuffsims • Shoes [xx] - @madlensims 2. Ciara • Hair [xx] - @thesimwithoutaname • Sunglasses [xx] - @merakisims • Cardigan [xx]...