Manga Detective Conan, Gosho Aoyama, Kudo Shinichi, Weekly Shonen, Magic Kaito, Vermouth, Detective Conan, Detective, 404 Not Found