Model: Kalina Geogrieva Photo by Adel Tsonev #BulgarianGothicGirls #GothicModels #Gothic #GothicGirls #GothGirls #BulgrianBeauty #Bulgaria #Beauty Goth Girls, Cyberpunk, Bulgarian, Gothic Models, Punk Goth, Gothic Girls, Goth Fashion, Bulgaria, Slip Dress