Explore Game Character, Character Reference, and more!

I am Yin, Locket's second hand man. I am this because I am his child hood friend. We have fought Hydras, Minotaur's, and Naga's without powers. Imagine our strength with the powers. I use time magic to make enemies move slower or collapse buildings.

I am Yin, Locket's second hand man. I am this because I am his child hood friend. We have fought Hydras, Minotaur's, and Naga's without powers. Imagine our strength with the powers. I use time magic to make enemies move slower or collapse buildings.

#wattpad #phiu-lu Mọi người nhớ đóng góp ý kiến để cho mình biết nka

[12 chòm sao] ( Dương Harem) Truyền thuyết 12 pháp sư - Giới thiệu nhân vật

Pinterest
Search