Explore Fields, North West, and more!

Tháng 11 ở Mộc Châu – Hoa cải trắng nở rộ.

Tháng 11 ở Mộc Châu – Hoa cải trắng nở rộ.

Mộc Châu đẹp tinh khôi mùa cải trắng

Mộc Châu đẹp tinh khôi mùa cải trắng

Mộc Châu đẹp tinh khôi mùa cải trắng

Mộc Châu đẹp tinh khôi mùa cải trắng

Mộc Châu đẹp tinh khôi mùa cải trắng

Mộc Châu đẹp tinh khôi mùa cải trắng

Khám phá Mộc Châu bằng cung đường hoàn toàn mới mẻ

Khám phá Mộc Châu bằng cung đường hoàn toàn mới mẻ

Html

Cuối tháng 11, khi mà Hà Giang đã qua mùa hoa tam giác mạch, dân du lịch lại tìm đến Mộc Châu để thưởng thức mùa hoa nơi thảo nguyên bao la này.

Cuối tháng 11, khi mà Hà Giang đã qua mùa hoa tam giác mạch, dân du lịch lại tìm đến Mộc Châu để thưởng thức mùa hoa nơi thảo nguyên bao la này.

Pinterest
Search