Pinterest

Explore Ioi Pinky, Korean Actors, and more!

dedicated to female kpop idols.

Girl Group, Ioi, Asian Beauty, Amanda, Korea, Kawaii, Kawaii Cute

Kpop, Girl Crushes

PRISTIN Kyulkyung © Pinky Bar

© Pinky Bar // do not edit

PRISTIN ♡ Joo KyulKyung 周洁琼 • 주결경 (Zhōu JiéQióng) at Seoul, Gangnam / Cheongdamdong Hair Shop 170426 #저우제충 #초커 #핑키 for Naver x Dispatch

PRISTIN ♡ Joo KyulKyung 周洁琼 • 주결경 (Zhōu JiéQióng) at Seoul, Gangnam / Cheongdamdong Hair Shop 170426 #저우제충 #초커 #핑키 for Naver x Dispatch

PRISTIN ♡ Joo KyulKyung 周洁琼 • 주결경 (Zhōu JiéQióng) MuBank commute 170421 #저우제충 #핑키 #출근길 #오프숄더

PRISTIN ♡ Joo KyulKyung 周洁琼 • 주결경 (Zhōu JiéQióng) MuBank commute 170421 #저우제충 #핑키 #출근길 #오프숄더

Không phải là người Hàn, các nữ thần tượng ngoại quốc này vẫn khiến Kbiz chao đảo vì mang vẻ đẹp lạ - Ảnh 19.

Không phải là người Hàn, các nữ thần tượng ngoại quốc này vẫn khiến Kbiz chao đảo vì mang vẻ đẹp lạ - Ảnh 19.

C: Sketch Season - DO NOT EDIT/CROP PHOTO - [1]

C: Sketch Season - DO NOT EDIT/CROP PHOTO - [1]

Kyulkyung freaking Goddess just kill you in 0,0068s you are welcome

Kyulkyung freaking Goddess just kill you in you are welcome