Esplora queste idee e molte altre!

Mokuso

Mokuso

Gichin Funakoshi, 10 de noviembre de 1868 – 26 de abril de 1957) fue el maestro okinawense creador del Karate japonés estilo Shotokan, junto con su hijo Yoshitaka "Gigo' , y es considerado el "padre del karate moderno".

Gichin Funakoshi, 10 de noviembre de 1868 – 26 de abril de 1957) fue el maestro okinawense creador del Karate japonés estilo Shotokan, junto con su hijo Yoshitaka "Gigo' , y es considerado el "padre del karate moderno".

Foto stock : Calcio laterale finitura

Foto stock : Calcio laterale finitura

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205348522165305

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205348522165305

Aiki-nage, from Kenji Tomiki's "Taijutsu Kyotei" - 1943. More from Tomiki Sensei on the Aikido Sangenkai blog.  "Aikido Shihan Kenji Tomiki’s Goshinjutsu": http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-shihan-kenji-tomiki-goshinjutsu/  "Kenji Tomiki: Judo Taiso – a method of training Aiki no Jutsu through Judo principles": http://www.aikidosangenkai.org/blog/judo-taiso-aiki-no-jutsu-kenji-tomiki/

Aiki-nage, from Kenji Tomiki's "Taijutsu Kyotei" - 1943. More from Tomiki Sensei on the Aikido Sangenkai blog. "Aikido Shihan Kenji Tomiki’s Goshinjutsu": http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-shihan-kenji-tomiki-goshinjutsu/ "Kenji Tomiki: Judo Taiso – a method of training Aiki no Jutsu through Judo principles": http://www.aikidosangenkai.org/blog/judo-taiso-aiki-no-jutsu-kenji-tomiki/

Master Gichin Funakoshi  (November 10, 1868 – April 26, 1957)  The creator of Shotokan karate

Master Gichin Funakoshi (November 10, 1868 – April 26, 1957) The creator of Shotokan karate

Masamichi Noro, Kisshomaru Ueshiba, Morihei Ueshiba, Koichi Tohei and Hiroshi Tada - from the blog post "Aikido Shihan Hiroshi Tada - the Yachimata Lecture, Part 3": http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-hiroshi-tada-yachimata-part-3/

Masamichi Noro, Kisshomaru Ueshiba, Morihei Ueshiba, Koichi Tohei and Hiroshi Tada - from the blog post "Aikido Shihan Hiroshi Tada - the Yachimata Lecture, Part 3": http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-hiroshi-tada-yachimata-part-3/

Mikio Yahara - 8th Dan Shotokan Karate

Mikio Yahara - 8th Dan Shotokan Karate

photos of Martial Arts

photos of Martial Arts

Pinterest
Cerca