Esplora queste idee e molte altre!

《山海经》描述:薄鱼,其状如鳣鱼而一目,其音如欧,见则天下大旱。 独眼鳣鱼

《山海经》描述:薄鱼,其状如鳣鱼而一目,其音如欧,见则天下大旱。 独眼鳣鱼

《山海经》描述:鰧鱼,状如鳜,居逵,苍文赤尾,食者不痈,可以为瘘。 逵 ,洞穴的意思,住在水中洞穴里的鱼。

《山海经》描述:鰧鱼,状如鳜,居逵,苍文赤尾,食者不痈,可以为瘘。 逵 ,洞穴的意思,住在水中洞穴里的鱼。

《山海经》描述:神于儿居之,其状人身而身操两蛇,常游于江渊,出入有光。 于儿神在《山海经》里也算是有点名气的神,虽然后来的神话里也完全没见过什么记载。

《山海经》描述:神于儿居之,其状人身而身操两蛇,常游于江渊,出入有光。 于儿神在《山海经》里也算是有点名气的神,虽然后来的神话里也完全没见过什么记载。

《山海经》描述:有鸟焉,其状如雄鸡而人面,名曰凫徯,其鸣自叫也,见则有兵。 凶鸟一只,因为人面的话就没有鸟喙可以啄的吃东西,所以换了个像青蛙一样的可以弹射的舌头。

《山海经》描述:有鸟焉,其状如雄鸡而人面,名曰凫徯,其鸣自叫也,见则有兵。 凶鸟一只,因为人面的话就没有鸟喙可以啄的吃东西,所以换了个像青蛙一样的可以弹射的舌头。

《山海经》描述:鱃鱼,其状如鲤而大首,食者不疣。 按照描述,也有说是大鲵的……

《山海经》描述:鱃鱼,其状如鲤而大首,食者不疣。 按照描述,也有说是大鲵的……

《山海经》描述:其十四神状皆彘身而载玉。其祠之,皆玉,不瘞。 第二个山神,猪身佩玉………………

《山海经》描述:其十四神状皆彘身而载玉。其祠之,皆玉,不瘞。 第二个山神,猪身佩玉………………

《山海经》描述:䱻鱼,其状如鱼而鸟翼,出入有光,其音如鸳鸯,见则天下大旱。 又是一个飞鱼啊…………中山经还有两个,擦……太多了吧

《山海经》描述:䱻鱼,其状如鱼而鸟翼,出入有光,其音如鸳鸯,见则天下大旱。 又是一个飞鱼啊…………中山经还有两个,擦……太多了吧

《山海经》描述;讙头国在其南,其为人人面有翼,鸟喙,方捕鱼。一曰在毕方东。或曰讙朱国。 人面,有翼,鸟喙。没特别的。上面有毕方,毕方也《山经》中出现过了。

《山海经》描述;讙头国在其南,其为人人面有翼,鸟喙,方捕鱼。一曰在毕方东。或曰讙朱国。 人面,有翼,鸟喙。没特别的。上面有毕方,毕方也《山经》中出现过了。

《山海经》描述:有兽焉,其状如豹而长尾,人首而牛耳,一目,名曰诸犍,善吒,行则衔其尾,居则蟠其尾。 ………………尾巴很长,走路的时候必须要用嘴咬着才行………………

《山海经》描述:有兽焉,其状如豹而长尾,人首而牛耳,一目,名曰诸犍,善吒,行则衔其尾,居则蟠其尾。 ………………尾巴很长,走路的时候必须要用嘴咬着才行………………

《山海经》描述:飞鱼,其状如豚而赤文,服之不畏雷,可以御兵。 好吧,是我错了,更新之前那只飞鱼的时候说没有飞鱼了,结果又来了一只………………还像猪,不过很厉害,吃了可以不怕打雷,而且本身还可以御兵。

《山海经》描述:飞鱼,其状如豚而赤文,服之不畏雷,可以御兵。 好吧,是我错了,更新之前那只飞鱼的时候说没有飞鱼了,结果又来了一只………………还像猪,不过很厉害,吃了可以不怕打雷,而且本身还可以御兵。

Pinterest
Cerca