#wattpad #non-fiction Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mong các bạn vui vẻ :)  Nguồn : Nhiều nơi

CLOSED - Phần VI

#wattpad #non-fiction Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mong các bạn vui vẻ :) Nguồn : Nhiều nơi

Where I Rest

Where I Rest - by Audrey Kawasaki Open edition x x Giclee on white art paper Signed in pencil

@hiba_tan

Quick drawing for ; cheer up and I hope u sleep well! I wish I had more time for more detail T v T good night everyone by hiba_tan

인물 드로잉 interesting drawing art pencil perhaps fine liner

인물 드로잉 interesting drawing art pencil perhaps fine liner stylized w a lot of character. Its face is flat yet still gives a sense of personal style//

Meme Buendía y las mariposas de Mauricio Babilonia~DñL

If I could feel that bright spring sun light again where no sadness is

Pinterest
Search