Explore Chinese Symbols, Chinese Words, and more!

闪存容量 - Shǎncún róngliàng - dung lượng bộ nhớ flash - Flash memory capacity

闪存容量 - Shǎncún róngliàng - dung lượng bộ nhớ flash - Flash memory capacity

电焊机 - diàn hàn jī - máy hàn điện - electric welder

电焊机 - diàn hàn jī - máy hàn điện - electric welder

Pinterest
Search