Esplora queste idee e molte altre!

煤炭 - méi tàn - than đá - coal

煤炭 - méi tàn - than đá - coal

Interview Chinese#Chinese#business Chinese#learn Chinese  https://www.hanbridgemandarin.com/freetrial-request

Interview Chinese#Chinese#business Chinese#learn Chinese https://www.hanbridgemandarin.com/freetrial-request

翠鸟 - Cuì niǎo - chim bói cá - Kingfisher

翠鸟 - Cuì niǎo - chim bói cá - Kingfisher

皂 - zào - xà bông cục - soap

皂 - zào - xà bông cục - soap

钓鱼 - diào yú - câu cá - to go fishing

钓鱼 - diào yú - câu cá - to go fishing

湿纸巾 - shī zhǐjīn - khăn giấy ướt - wet tissue; wet wipe

湿纸巾 - shī zhǐjīn - khăn giấy ướt - wet tissue; wet wipe

线香 - xiàn xiāng - nhang cây - a stick of incense

线香 - xiàn xiāng - nhang cây - a stick of incense

橡皮 - xiàngpí - cục gôm; cục tẩy - eraser

橡皮 - xiàngpí - cục gôm; cục tẩy - eraser

饼干 - Bǐnggān - bánh ngọt - cookie; cracker

饼干 - Bǐnggān - bánh ngọt - cookie; cracker

Wordoor Chinese - Antonyms 3 # hot vs cold; fast vs slow

Wordoor Chinese - Antonyms 3 # hot vs cold; fast vs slow

Pinterest
Cerca