Explore Love Yourself and more!

【Milanto】

【Milanto】

10002972_739858572756830_5571041856954622096_n.jpg (960×664)

10002972_739858572756830_5571041856954622096_n.jpg (960×664)

10882126_303378789860375_5265874516724152344_n.jpg (960×600)

10882126_303378789860375_5265874516724152344_n.jpg (960×600)

"Love yourself enough to Go Home." Có lẽ do còn tha thiết với cuộc đời quá nhiều. Nên càng đi xa, tôi càng phải học cách yêu thương bản thân mình hơn, không phải để mình quá ích kỷ và sống một cuộc đời đầy hoài nghi, mà để đến khi khó quá thì buông bỏ hết hành trang, quay về, nơi luôn vô điều kiện yêu thương tôi…

"Love yourself enough to Go Home." Có lẽ do còn tha thiết với cuộc đời quá nhiều. Nên càng đi xa, tôi càng phải học cách yêu thương bản thân mình hơn, không phải để mình quá ích kỷ và sống một cuộc đời đầy hoài nghi, mà để đến khi khó quá thì buông bỏ hết hành trang, quay về, nơi luôn vô điều kiện yêu thương tôi…

En este caso el autor ha destacado la mano sobre el sujeto jugando con la profundidad de campo.

Consejos y Trucos Para Una 'Creativa' Fotografía De Manos

En este caso el autor ha destacado la mano sobre el sujeto jugando con la profundidad de campo.

Yellowstone Lake is a place where millions go seeking solitude and silence. Well, not quite! Some visitors to the Lake area have experienced remarkable celestial sounds of unknown and unexplained origin. And nobody wants to talk about it!

Yellowstone Lake Yellowstone National Park Wyoming - Lakes And Ponds Wallpaper

Pinterest
Search