Explore Bring Back, Graveyards, and more!

Explore related topics

天花 - Tiānhuā - bệnh đậu mùa - smallpox

Will climate change bring back SMALLPOX? Siberian corpses could ooze contagious virus if graveyards thaw out, claim scientists

水虎鱼 - shuǐ hǔ yú - cá cọp - Piranha

水虎鱼 - shuǐ hǔ yú - cá cọp - Piranha

木乃伊 - mù nǎi yī - xác ướp - mummy

木乃伊 - mù nǎi yī - xác ướp - mummy

忧郁症 - yōu yù zhèng - chứng trầm cảm - depression

忧郁症 - yōu yù zhèng - chứng trầm cảm - depression

翠鸟 - Cuì niǎo - chim bói cá - Kingfisher

翠鸟 - Cuì niǎo - chim bói cá - Kingfisher

鸽蛋 - Gē dàn - trứng chim bồ câu- pigeon egg

鸽蛋 - Gē dàn - trứng chim bồ câu- pigeon egg

血栓 - xuè shuān - cục máu đông - thrombosis

血栓 - xuè shuān - cục máu đông - thrombosis

监听 - Jiān tīng - nghe lén - to monitor

监听 - Jiān tīng - nghe lén - to monitor

棒球 - bàng qiú - môn bóng chày - baseball

棒球 - bàng qiú - môn bóng chày - baseball

字幕 - zì mù - phụ đề - caption; subtitle

字幕 - zì mù - phụ đề - caption; subtitle

Pinterest
Search