Esplora queste idee e molte altre!

Birds, berries, bamboo

Birds, berries, bamboo

当代画家喻继高工笔花鸟作品选

当代画家喻继高工笔花鸟作品选

zhao shao'ang bamboo and p | flowers & plants | sotheby's hk0398lot6gnhpen

zhao shao'ang bamboo and p | flowers & plants | sotheby's hk0398lot6gnhpen

Yu Feian(于非闇) ,《朱竹翠鸟》立轴

Yu Feian(于非闇) ,《朱竹翠鸟》立轴

Traditional Chinese painting on Bamboo forests

Traditional Chinese painting on Bamboo forests

le-desir-de-lautre: Ohara Koson (Japanese, 1877-1945), Sparrows on Bamboo Tree, 1910. Woodblock print; ink and color on paper.

le-desir-de-lautre: Ohara Koson (Japanese,... - aurosanlo

le-desir-de-lautre: Ohara Koson (Japanese, 1877-1945), Sparrows on Bamboo Tree, 1910. Woodblock print; ink and color on paper.

Định Luật Căn Bản Trong Giao Tiếp:  1. Không cần tỏ ra mình thông minh hơn người khác.  2.Muốn câu được cá, hãy suy nghĩ như một con cá.  3. Nhường cho đối phương ghế chủ, tự mình nên ở chỗ phối hợp.  4. Trong mắt không có ai, tất là mình ở vào bại địa.  5. Thường tranh cãi với người, chắc chắn mình không thu về.  6. Lộ ra mũi nhọn, thi đấu tất dở.  7. Đối với con nhím, giữ cự ly thích hợp.  8. Đối với đối địch, xây một bức tường cho chắc.  9. Khiêm hư không hư tổn, không khắt khe cầu hoàn…

Định Luật Căn Bản Trong Giao Tiếp: 1. Không cần tỏ ra mình thông minh hơn người khác. 2.Muốn câu được cá, hãy suy nghĩ như một con cá. 3. Nhường cho đối phương ghế chủ, tự mình nên ở chỗ phối hợp. 4. Trong mắt không có ai, tất là mình ở vào bại địa. 5. Thường tranh cãi với người, chắc chắn mình không thu về. 6. Lộ ra mũi nhọn, thi đấu tất dở. 7. Đối với con nhím, giữ cự ly thích hợp. 8. Đối với đối địch, xây một bức tường cho chắc. 9. Khiêm hư không hư tổn, không khắt khe cầu hoàn…

http://www.pinterest.com/SMcElvoy/prints/?utm_campaign=recs_141229&utm_term=4&utm_content=371336000464727350&e_t=57338670bf04473694ab082f3c05dd59&utm_source=31&e_t_s=boards&utm_medium=2011 Yan Bolong (1898 -1954) -

http://www.pinterest.com/SMcElvoy/prints/?utm_campaign=recs_141229&utm_term=4&utm_content=371336000464727350&e_t=57338670bf04473694ab082f3c05dd59&utm_source=31&e_t_s=boards&utm_medium=2011 Yan Bolong (1898 -1954) -

Zhao Shao'ang (1905-1998) (620 работ)

Zhao Shao'ang (1905-1998) (620 работ)

Adeline Klam paper crafts

Adeline Klam paper crafts

Pinterest
Cerca