Esplora queste idee e molte altre!

Bìa sách Beat Beat Beat. Bắt  nguồn từ nhóm nhà văn Mỹ chán nản với xã hội Mỹ  xuống cấp sau thế chiến thứ 2, phong trào Beatniks lan rộng và trở thành 1 phong cách sống trong xã hội cuối những năm 50, đầu những năm 60, tiên thân cho phong trào hippie. Nó chống lại chủ nghĩa vật chất và lối đạo đức cứng nhắc. Những người thuộc phong trào này được coi là ngoài lề xã hội.

Bìa sách Beat Beat Beat. Bắt nguồn từ nhóm nhà văn Mỹ chán nản với xã hội Mỹ xuống cấp sau thế chiến thứ 2, phong trào Beatniks lan rộng và trở thành 1 phong cách sống trong xã hội cuối những năm 50, đầu những năm 60, tiên thân cho phong trào hippie. Nó chống lại chủ nghĩa vật chất và lối đạo đức cứng nhắc. Những người thuộc phong trào này được coi là ngoài lề xã hội.

via www.vlib.us  book cover

via www.vlib.us book cover

*
Bridgitte Bardot, Rome 1969... hair. stripes. legs.

Bridgitte Bardot, Rome 1969... hair. stripes. legs.

Beatniks - I actually went to a Beatnik coffee house to hear poetry with my aunt and cousin in the early 60's in Portland.

Beatniks - I actually went to a Beatnik coffee house to hear poetry with my aunt and cousin in the early 60's in Portland.

those Beatniks living in hobo love (please follow minkshmink on pinterest)

those Beatniks living in hobo love (please follow minkshmink on pinterest)

I dig Beatnik and Tiki stuff...~~  Houston Foodlovers Book Club

I dig Beatnik and Tiki stuff...~~ Houston Foodlovers Book Club

beat poet illustration in Cosmo 1960

beat poet illustration in Cosmo 1960

Nightlife of the Beatniks, 1960    “These are The Subterraneans Today’s Young Rebels - Who live and love in a world of their own this is their story told to the hot rhythms of fabulous jazz!”

Nightlife of the Beatniks, 1960 “These are The Subterraneans Today’s Young Rebels - Who live and love in a world of their own this is their story told to the hot rhythms of fabulous jazz!”

Pinterest
Cerca