Explore Amigurumi Doll, Bears, and more!

อุ่นใจ .. อ้วนสั้น กำลังมา .. ตัวสีฟ้า เนื้อแน่น น่ากอด

อุ่นใจ .. อ้วนสั้น กำลังมา .. ตัวสีฟ้า เนื้อแน่น น่ากอด

2000 Free Amigurumi Patterns: Small round penquin

Amigurumi Penguin (free pattern) by Lion Brand Yarn. But I created a yellow ducky with this pattern, instead.

ตุ๊กตาต้นแบบ น้องอุ่นใจ  .. เพื่อน้องๆชาวเขาภาคเหนือ ซึ่งค่อนข้างทุรกันดาร ไม่มีของเล่นเหมือนเด็กๆชาวเมือง

ตุ๊กตาต้นแบบ น้องอุ่นใจ .. เพื่อน้องๆชาวเขาภาคเหนือ ซึ่งค่อนข้างทุรกันดาร ไม่มีของเล่นเหมือนเด็กๆชาวเมือง

Pinterest
Search