Esplora queste idee e molte altre!

tortugaugurale.jpg (1131×800)

tortugaugurale.jpg (1131×800)

Savicorn by savicorn.deviantart.com on @deviantART

Savicorn by savicorn.deviantart.com on @deviantART

custom chimera by oukamiyoukai45

custom chimera by oukamiyoukai45

Tutorial on creature design. by Rodrigo-Vega.deviantart.com on @deviantART

Tutorial on creature design. by Rodrigo-Vega.deviantart.com on @deviantART

Creature Page 03 by sketchinthoughts.deviantart.com on @deviantART

Creature Page 03 by sketchinthoughts.deviantart.com on @deviantART

MinoSource - The guide to Mino Monsters

MinoSource - The guide to Mino Monsters

Tương truyền còn có thánh thú thứ năm, Hoàng Lân (con kỳ lân màu vàng), hay "Hoàng Lân của Trung tâm". Tất cả các thánh thú hợp lại dưới sự cai quản của "trung tâm" là Hoàng Lân, và Hoàng Lân tượng trưng cho nguyên tố Thổ.

Tương truyền còn có thánh thú thứ năm, Hoàng Lân (con kỳ lân màu vàng), hay "Hoàng Lân của Trung tâm". Tất cả các thánh thú hợp lại dưới sự cai quản của "trung tâm" là Hoàng Lân, và Hoàng Lân tượng trưng cho nguyên tố Thổ.

kekai-k: Flying with the King-in-Clouds #wip #art #illustration

kekai-k: Flying with the King-in-Clouds #wip #art #illustration

Sphinx's Tea by sandara female antlers cat hybrid mutant anthro monster beast creature animal | Create your own roleplaying game material w/ RPG Bard: www.rpgbard.com | Writing inspiration for Dungeons and Dragons DND D&D Pathfinder PFRPG Warhammer 40k Star Wars Shadowrun Call of Cthulhu Lord of the Rings LoTR + d20 fantasy science fiction scifi horror design | Not Trusty Sword art: click artwork for source

Sphinx's Tea by sandara female antlers cat hybrid mutant anthro monster beast creature animal | Create your own roleplaying game material w/ RPG Bard: www.rpgbard.com | Writing inspiration for Dungeons and Dragons DND D&D Pathfinder PFRPG Warhammer 40k Star Wars Shadowrun Call of Cthulhu Lord of the Rings LoTR + d20 fantasy science fiction scifi horror design | Not Trusty Sword art: click artwork for source

kekai kotaki                            …

kekai kotaki …

Pinterest
Cerca