#phrasalverbs.pl, word: #get about, explanation: to travel from one place to another, to move from one place to another, to spread news, to spread gossip, translation: podróżować, przenosić się z miejsca na miejsce, rozchodzić się, rozchodzić się - o wiadomościach

#phrasalverbs.pl, word: #get about, explanation: to travel from one place to another, to move from one place to another, to spread news, to spread gossip, translation: podróżować, przenosić się z miejsca na miejsce, rozchodzić się, rozchodzić się - o wiadomościach

#phrasalverbs.pl, word: #get beyond, explanation: to advance further to be too difficult to perform or comprehend, translation: wykraczać poza, robić postępy, przekraczać umiejętności, przekraczać możliwości

#phrasalverbs.pl, word: #get beyond, explanation: to advance further to be too difficult to perform or comprehend, translation: wykraczać poza, robić postępy, przekraczać umiejętności, przekraczać możliwości

#phrasalverbs.pl, word: #get down, explanation: write, record, translation: zapisywać

#phrasalverbs.pl, word: #get down, explanation: write, record, translation: zapisywać

#phrasalverbs.pl, word: #get back, explanation: to obtain something that you have lost, translation: dostać coś z powrotem

#phrasalverbs.pl, word: #get back, explanation: to obtain something that you have lost, translation: dostać coś z powrotem

#phrasalverbs.pl, word: #get down, explanation: make someone depressed, make someone unhappy, make someone exhausted, translation: zasmucać, przygnębiać

#phrasalverbs.pl, word: #get down, explanation: make someone depressed, make someone unhappy, make someone exhausted, translation: zasmucać, przygnębiać

#phrasalverbs.pl, word: #get around, explanation: avoid having to do something., translation: ominąć problem, znaleźć rozwiązanie

#phrasalverbs.pl, word: #get around, explanation: avoid having to do something., translation: ominąć problem, znaleźć rozwiązanie

#phrasalverbs.pl, word: #get out, explanation: leave a place, escape, translation: wynosić się

#phrasalverbs.pl, word: #get out, explanation: leave a place, escape, translation: wynosić się

#phrasalverbs.pl, word: #get out, explanation: leave a small, closed vehicle, translation: wysiadać

#phrasalverbs.pl, word: #get out, explanation: leave a small, closed vehicle, translation: wysiadać

#phrasalverbs.pl, word: #get on, explanation: make progress, deal with something with a reasonable degree of success, translation: radzić sobie

#phrasalverbs.pl, word: #get on, explanation: make progress, deal with something with a reasonable degree of success, translation: radzić sobie

#phrasalverbs.pl, word: #get on, explanation: enter a large, closed vehicle, translation: wsiadać do, wsiadać na

#phrasalverbs.pl, word: #get on, explanation: enter a large, closed vehicle, translation: wsiadać do, wsiadać na

Pinterest
Cerca