HANG SỬNG SỐT

Tôi tham quam hang Sửng Sốt mùa hè năm 2008
13 Pin13 Follower
Cảnh biển Hạ Long nhìn từ trong hang Sửng Sốt ra.hotobucket

Cảnh biển Hạ Long nhìn từ trong hang Sửng Sốt ra.hotobucket

Đường từ hang Sửng Sốt ra chỗ đậu thuyền để trở về.

Đường từ hang Sửng Sốt ra chỗ đậu thuyền để trở về.

Cảnh biển Hạ Long nhìn từ trong hang Sửng Sốt ra.

Cảnh biển Hạ Long nhìn từ trong hang Sửng Sốt ra.

Cảnh biển Hạ Long nhìn từ trong hang Sửng Sốt ra.

Cảnh biển Hạ Long nhìn từ trong hang Sửng Sốt ra.

Tôi trong hang Sửng Sốt.

Tôi trong hang Sửng Sốt.

Tôi trong hang Sửng Sốt.

Tôi trong hang Sửng Sốt.

Tôi trong hang Sửng Sốt.

Tôi trong hang Sửng Sốt.

Tôi trong hang Sửng Sốt.

Tôi trong hang Sửng Sốt.

Tôi trong hang Sửng Sốt.

Tôi trong hang Sửng Sốt.

Tôi trong hang Sửng Sốt.

Tôi trong hang Sửng Sốt.


Altre idee
Pinterest
Cerca