Piero Manzoni, Achrome (1960-61), via Artsy.net

Piero Manzoni, Achrome (1960-61), via Artsy.net

Piero Manzoni | Achrome, 1962 | Fiberglass on velvet covered wood

Piero Manzoni | Achrome, 1962 | Fiberglass on velvet covered wood

PIERO MANZONI http://www.widewalls.ch/artist/piero-manzoni/ #arte #povera

PIERO MANZONI http://www.widewalls.ch/artist/piero-manzoni/ #arte #povera

Piero Manzoni, Achrome 1958 - 59

Piero Manzoni, Achrome 1958 - 59

Piero Manzoni, "Living Sculpture" (1961)

“Piero Manzoni: ‘We Want to Organicize Disintegration’ “

Piero Manzoni, "Living Sculpture" (1961)

'Achrome', Piero Manzoni | Tate

'Achrome', Piero Manzoni | Tate

Piero Manzoni - Socle du monde (Base of the World) 1961

Piero Manzoni - Socle du monde (Base of the World) 1961

Piero Manzoni [Italy] (1933-1963) ~ "Fingerprints", 1960 Printed paper. | #art #print #conceptual

Piero Manzoni [Italy] (1933-1963) ~ "Fingerprints", 1960 Printed paper. | #art #print #conceptual

Piero Manzoni - Alfabeto, 1958

Piero Manzoni - Alfabeto, 1958

Piero Manzoni

Piero Manzoni

Pinterest
Cerca