Mehtap Biçer

Mehtap Biçer

Yek katre-i hunest ve hezar endişe Yani insan bir damla kan pıhtısı ve binbir endişedir