Shouto
Altre idee da Shouto
Boku no Hero Academia || Todoroki Shouto, Midoriya Izuku, "TodoDeku" #mha
Boku no Hero Academia || Todoroki Shouto, Midoriya Izuku, "TodoDeku" #mha
Boku no Hero Academia || Todoroki Shouto, Midoriya Izuku, "TodoDeku" #mha
Boku no Hero Academia || Todoroki Shouto, Midoriya Izuku, "TodoDeku" #mha
My Bookmarks
Todoroki Shouto & Midoriya Izuku
Ochako's Father & Uraraka Ochako
Tododeku e Kiminari
Todoroki
Boku no Hero Academia || Ashido Mina, Midoriya Izuku, Todoroki Shouto, Katsuki Bakugou, Kaminari Denki, Tenya Iida, Momo Yaoyorozu, Hatsume Mei, Fumikage Tokoyami.