Το παιδί σας θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας κι όχι τη συμβουλή σας..

Το παιδί σας θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας κι όχι τη συμβουλή σας..

Un giorno ti sentirai troppo grande per baciare la tua mamma, ma ricordati che la tua mamma non sarà mai troppo vecchia per baciare te. ( Saby)

Un giorno ti sentirai troppo grande per baciare la tua mamma, ma ricordati che la tua mamma non sarà mai troppo vecchia per baciare te. ( Saby)

La verità sulle mamme...

La verità sulle mamme...

la scultura è una delle più grandi forme d'arte www.artecreo.it

la scultura è una delle più grandi forme d'arte www.artecreo.it

Per il bene di un figlio

Per il bene di un figlio

mother's love doesn't know limits..

mother's love doesn't know limits..

disciplina

disciplina

Istruire con allegria e gioia è il miglior metodo didattico, ampliare lo sguardo e gli orizzonti permette di crescere.....

Istruire con allegria e gioia è il miglior metodo didattico, ampliare lo sguardo e gli orizzonti permette di crescere.....

spesso la gente si sofferma sui difetti degli altri trascurando o prendendo per scontate le cose straordinarie o semplicemente le cose buone che ogni essere e capace di dare

spesso la gente si sofferma sui difetti degli altri trascurando o prendendo per scontate le cose straordinarie o semplicemente le cose buone che ogni essere e capace di dare

Pinterest
Cerca