Manuela Seminara

Manuela Seminara

Justiη. ♥ è qualcσsα di iηispiegαbile. Mα riesce α trαsmettermi emozioni forti. A tαl puηtσ da fαrmi cσmmuσvere. ♥