Macrina Barea Cerap

Macrina Barea Cerap

Post fata resurgo
Macrina Barea Cerap
Altre idee da Macrina
Jane Eyre

Jane Eyre

I want to grow flowers like these

I want to grow flowers like these

¡Todo el oro del mundo parecía/ diluído en la tarde luminosa!/ Apenas un crepúsculo de rosa,/ la copa de los árboles teñía.// Juana de Ibarbourou

¡Todo el oro del mundo parecía/ diluído en la tarde luminosa!/ Apenas un crepúsculo de rosa,/ la copa de los árboles teñía.// Juana de Ibarbourou

Hydrangea love. Photo from Annie Spratt on #unsplash.

Hydrangea love. Photo from Annie Spratt on #unsplash.

Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?”    Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi.  Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.

Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?” Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.

“I’ve things to do today: I must crush memory down, I must turn my heart to stone, I must try living, again.” ~ Anna Akhmatova, from “The Sentence."

“I’ve things to do today: I must crush memory down, I must turn my heart to stone, I must try living, again.” ~ Anna Akhmatova, from “The Sentence."

(via Pin by Nikole Herriott on fleur | Pinterest) roses

(via Pin by Nikole Herriott on fleur | Pinterest) roses