Kate & Stuart, 28 Sept. 2012, Tuscany. La Rosa Canina FIRENZE

Centerpiece, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

Centerpiece, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

Buffet table, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

Buffet table, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

Ceremony Table, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

Ceremony Table, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

Ceremony Table, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

Ceremony Table, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

pomegranates, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

pomegranates, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

Centerpiece, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

Centerpiece, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

Centerpiece, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

Centerpiece, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

table plan, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

table plan, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

The bouquet box, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

The bouquet box, La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

.La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

.La Rosa Canina FIRENZE www.larosacaninafioristi.it

Pinterest
Cerca