Krokoit (chromian ołowiu); strefy utleniania złóż ołowiu z cerusytem, anglezytem, piromorfitem, galeną

Krokoit (chromian ołowiu); strefy utleniania złóż ołowiu z cerusytem, anglezytem, piromorfitem, galeną

Scheelit (wolframian wapnia) tw 4,5-5; utw hydrotermalne, pneumatolityczne, pegmatyty

Scheelite - Chine courtesy of the Natural History Museum in Toulouse France.

Wulfenit (molibdenian ołowiu), podwójne piramidy ścięte dwuścianem

Wulfenit (molibdenian ołowiu), podwójne piramidy ścięte dwuścianem

Wulfenit (molibdenian ołowiu) w strefie utleniania kruszców ołowiu z obecnością molibdenu, z galeną, cerusytem, piromorfitem

Wulfenit (molibdenian ołowiu) w strefie utleniania kruszców ołowiu z obecnością molibdenu, z galeną, cerusytem, piromorfitem

Pinterest
Search