Jigoku Shoujo

Jigoku Shoujo

Inked & nerd girl. Doc tattoo's wife!