Cooler Gallery

Cooler Gallery is a documentary web project that speaks abuot everyting in visual arts and Iranians artist ...
26 Pin336 Follower
کامبیز درم‌بخش که در بیش از پنج دهه با نگاهی معترض و متفکرانه، سبک ها و اشکال مختلف هنر کاریکاتور را تجربه کرد تا زبان و سبک و سیاق خود را پیدا کند، امروز با مجموعه عکس هایش دست به تجربه های تازه ای زده و با چیدمان اشیاء و عکاسی از آنها دنیای متفاوتی را خلق کرده است

کامبیز درم‌بخش که در بیش از پنج دهه با نگاهی معترض و متفکرانه، سبک ها و اشکال مختلف هنر کاریکاتور را تجربه کرد تا زبان و سبک و سیاق خود را پیدا کند، امروز با مجموعه عکس هایش دست به تجربه های تازه ای زده و با چیدمان اشیاء و عکاسی از آنها دنیای متفاوتی را خلق کرده است

pin 1
ما در گالری هستیم، با هنرمند گفتگو می‌کنیم، از آثارِ او تصویر می‌گیریم، تصویرها را به کولرگالری می‌بریم و هنگامِ تدوینِ کار، متن و عکس‌های مربوطه را برای انتشار آماده سازی می‌کنیم. و در صورتِ خواست هنرمند یا گالری ویدیو را به زبان‌های اینگلیسی، فرانسه، آلمانی و عربی ترجمه و زیرنویس می‌کنیم و انتشارِ آن را فراتر از مرزهای زبانِ فارسی ممکن می‌سازیم

ما در گالری هستیم، با هنرمند گفتگو می‌کنیم، از آثارِ او تصویر می‌گیریم، تصویرها را به کولرگالری می‌بریم و هنگامِ تدوینِ کار، متن و عکس‌های مربوطه را برای انتشار آماده سازی می‌کنیم. و در صورتِ خواست هنرمند یا گالری ویدیو را به زبان‌های اینگلیسی، فرانسه، آلمانی و عربی ترجمه و زیرنویس می‌کنیم و انتشارِ آن را فراتر از مرزهای زبانِ فارسی ممکن می‌سازیم

وحید چمانی متولد ۱۳۶۳, تهران است. او عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران، عضو بنیاد ملی نخبگان ایران، هنر آموخته هنرستان هنرهای زیبا، و دارای کارشناسی نقاشی از دانشکده هنر سوره تهران است. چمانی در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی زیادی شرکت داشته و در کنار سوابق و افتخارات متعدد، از او به عنوان یکی از پنج هنرمند پر فروشِ زیرِ سی سال خاور میانه یاد می‌شود. آخرین نمایشگاه‌ او با همان عنوان «اسید آمینه‌ها» در دی ماه 1394 در گالری اثر برگزار شد.

وحید چمانی متولد ۱۳۶۳, تهران است. او عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران، عضو بنیاد ملی نخبگان ایران، هنر آموخته هنرستان هنرهای زیبا، و دارای کارشناسی نقاشی از دانشکده هنر سوره تهران است. چمانی در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی زیادی شرکت داشته و در کنار سوابق و افتخارات متعدد، از او به عنوان یکی از پنج هنرمند پر فروشِ زیرِ سی سال خاور میانه یاد می‌شود. آخرین نمایشگاه‌ او با همان عنوان «اسید آمینه‌ها» در دی ماه 1394 در گالری اثر برگزار شد.

وحید چمانی در آخرین نمایشگاه‌ اش در گالری اثر، پروژه‌ی اسید آمینه‌ها را که از سال 1385 شروع کرده بود، ادامه‌ داده است. او برای پاسخ به سوالی که مطرح کرده، شکل قسمت‌هایی از زندگی‌اش را تغییر می‌دهد و سعی می‌کند به هنر و هنرمند قاجار نزدیکتر شود و برای پیدا کردن جواب سوال‌اش، تصمیم می‌گیرد در قالب یک نقاش قاجار زندگی کند. نوع پوشش، شکل زندگی و حتی دکوراسیون اتاق‌اش راقجری می‌کند و با موسیقی، کتاب‌ها و عکس‌های آن دوره زندگی می‌کند.

وحید چمانی در آخرین نمایشگاه‌ اش در گالری اثر، پروژه‌ی اسید آمینه‌ها را که از سال 1385 شروع کرده بود، ادامه‌ داده است. او برای پاسخ به سوالی که مطرح کرده، شکل قسمت‌هایی از زندگی‌اش را تغییر می‌دهد و سعی می‌کند به هنر و هنرمند قاجار نزدیکتر شود و برای پیدا کردن جواب سوال‌اش، تصمیم می‌گیرد در قالب یک نقاش قاجار زندگی کند. نوع پوشش، شکل زندگی و حتی دکوراسیون اتاق‌اش راقجری می‌کند و با موسیقی، کتاب‌ها و عکس‌های آن دوره زندگی می‌کند.

مریم رضوی (متولد ۱۳۶۳ رشت) در نمایشگاه‌اش در گالری مهروا، داستانی را روایت می‌کند از جهانی که در آن تناسبات زندگی با آنچه ما می‌شناسیم تفاوت دارد.

مریم رضوی (متولد ۱۳۶۳ رشت) در نمایشگاه‌اش در گالری مهروا، داستانی را روایت می‌کند از جهانی که در آن تناسبات زندگی با آنچه ما می‌شناسیم تفاوت دارد.

مریم رضوی تجربه‌ی شرکت در چند نمایشگاه و جشنواره‌از جمله پنجمین دوره هنر جوان در بخش نقاشی، دو سالانه طراحی در سال ۹۰، سومین دوره ی جشنواره کنش، بیان، خلاقیت دارد. رضوی هم‌چنین درهشتمین دوره ی جشنواره‌ی نسل نو و نمایشگاه‌های گروهی در گالری‌های آریا، شماره ۶ و گالری هفت ثمر نیز شرکت کرده است.

مریم رضوی تجربه‌ی شرکت در چند نمایشگاه و جشنواره‌از جمله پنجمین دوره هنر جوان در بخش نقاشی، دو سالانه طراحی در سال ۹۰، سومین دوره ی جشنواره کنش، بیان، خلاقیت دارد. رضوی هم‌چنین درهشتمین دوره ی جشنواره‌ی نسل نو و نمایشگاه‌های گروهی در گالری‌های آریا، شماره ۶ و گالری هفت ثمر نیز شرکت کرده است.

محسن فولادپور   متولد 1359 در تهران کارشناسی مجسمه سازی  دانشگاه هنر تهران  عضو انجمن مجسمه سازان  نمایشگاه انفرادی :   گالری سبز، تهران، 1392| گالری ماه، تهران، ایران 1390 |  گالری هما، تهران، ایران 1386 |

محسن فولادپور متولد 1359 در تهران کارشناسی مجسمه سازی دانشگاه هنر تهران عضو انجمن مجسمه سازان نمایشگاه انفرادی : گالری سبز، تهران، 1392| گالری ماه، تهران، ایران 1390 | گالری هما، تهران، ایران 1386 |

سبز، سفید، سرخ محسن فولاد‍‍‍‍‍ پور گالری ماه بهمن ماه ۹۴    "پهلوان در ذهن من همان ارزش هاست. ما با پهلون بی سر مواجه ایم و با پهلوانانی که سرآنها سر حیوانات است. در واقع نمایش این پهلوانان یک تراژدی کمدیِ تواَمان است، چون ارزش ها دیگر وجود ندارند و تخریب این پهلون ها که خودشان را چاقو زده اند، استعاره ای از تخریب سنت هاست و در جامعه ای که سنت ها در حال تخریب شدن باشد، آدم ها هم تخریب می شوند. انگار آدم ها با تخریب سنت، خود زنی می کنند."

سبز، سفید، سرخ محسن فولاد‍‍‍‍‍ پور گالری ماه بهمن ماه ۹۴ "پهلوان در ذهن من همان ارزش هاست. ما با پهلون بی سر مواجه ایم و با پهلوانانی که سرآنها سر حیوانات است. در واقع نمایش این پهلوانان یک تراژدی کمدیِ تواَمان است، چون ارزش ها دیگر وجود ندارند و تخریب این پهلون ها که خودشان را چاقو زده اند، استعاره ای از تخریب سنت هاست و در جامعه ای که سنت ها در حال تخریب شدن باشد، آدم ها هم تخریب می شوند. انگار آدم ها با تخریب سنت، خود زنی می کنند."

کیارنگ علایی متولد سال 1355 در مشهد است. او دانش آموخته سینما بوده و به عنوان سردبیر فصلنامه عکس آبرنگ و سردبیر نشریه اتحادیه عکاسان خراسان فعالیت داشته است. دریافت مدال برنز جشنواره برنو (جمهوری چک/ 1997) برای فیلم دیوارهای شیشه ای، جایزه بهترین فیلم انیمیشن جشنواره داکینو (رومانی / 2005) ، مدال برنز جشنواره ملل (اتریش / 1998)، مدال برنز اتحادیه فیلمسازان آماتور جهان (یونیکا / 2005)، و مدال نقره جشنواره ملل ( اتریش /2006) از افتخارات فیلم‌سازی او هستند.

کیارنگ علایی متولد سال 1355 در مشهد است. او دانش آموخته سینما بوده و به عنوان سردبیر فصلنامه عکس آبرنگ و سردبیر نشریه اتحادیه عکاسان خراسان فعالیت داشته است. دریافت مدال برنز جشنواره برنو (جمهوری چک/ 1997) برای فیلم دیوارهای شیشه ای، جایزه بهترین فیلم انیمیشن جشنواره داکینو (رومانی / 2005) ، مدال برنز جشنواره ملل (اتریش / 1998)، مدال برنز اتحادیه فیلمسازان آماتور جهان (یونیکا / 2005)، و مدال نقره جشنواره ملل ( اتریش /2006) از افتخارات فیلم‌سازی او هستند.

حسینی فارغ التحصیل رشته‌ی نقاشی از دانشگاه تهران است. سی ودو نمایشگاه فردی در ایران، امریكا، آلمان، سوئد و دوبی داشته و در دوازده نمایشگاه گروهی در ایران، آلمان و دوبی شرکت کرده‌است. همانطور که هنر انتزاعی را خوب می‌شناسد و آن را به شیوه‌ی خودش و به شکلی مینیمال ارائه می‌کند، نقاشی فیگوراتیو را هم در بهترین و شخصی ترین شکلِ آن ارائه می‌دهد. پرتره‌های شهلا حسینی خاص‌و جان‌دار اند و او در پرداختِ مینیاتوریِ آن‌ها چیزی کم نمی‌گذارد

حسینی فارغ التحصیل رشته‌ی نقاشی از دانشگاه تهران است. سی ودو نمایشگاه فردی در ایران، امریكا، آلمان، سوئد و دوبی داشته و در دوازده نمایشگاه گروهی در ایران، آلمان و دوبی شرکت کرده‌است. همانطور که هنر انتزاعی را خوب می‌شناسد و آن را به شیوه‌ی خودش و به شکلی مینیمال ارائه می‌کند، نقاشی فیگوراتیو را هم در بهترین و شخصی ترین شکلِ آن ارائه می‌دهد. پرتره‌های شهلا حسینی خاص‌و جان‌دار اند و او در پرداختِ مینیاتوریِ آن‌ها چیزی کم نمی‌گذارد

Pinterest • il catalogo mondiale delle idee
Cerca