Maurizio Guerra

Maurizio Guerra

A CLAUDIO DAGA Su 'entu malu de sa disaura, oe at sicadu un'ateru fiore. Sa vida 'idias de bellu colore, amantiosu de sa libertade. Nara proite a trint