Greta Gaudenzi

Greta Gaudenzi

Greta Gaudenzi
Altre idee da Greta
IMG_7532

IMG_7532

Có 1 số bạn thắc mắc tại sao mình toàn sử dụng nền màu tối để quay phim, nên mình sẽ thay đổi 1 số nên khác để các bạn thấy sự khác biệt. Ý kiến riêng của mì...

Có 1 số bạn thắc mắc tại sao mình toàn sử dụng nền màu tối để quay phim, nên mình sẽ thay đổi 1 số nên khác để các bạn thấy sự khác biệt. Ý kiến riêng của mì...

Boo's Jewellery - nice #earrings

Boo's Jewellery - nice #earrings

Spring Green Twig Pendant Door 44 Original Copper by Door44Jewelry

Spring Green Twig Pendant Door 44 Original Copper by Door44Jewelry

Wire wrapped necklace Labradorite necklace Labradorite pendant

Wire wrapped necklace Labradorite necklace Labradorite pendant

Native American Jewelry Statement Jewelry by TribalByDesign

Native American Jewelry Statement Jewelry by TribalByDesign

Crochet Cuff Bracelet, Honey-Colored Beads, Metal Beads and Button, Boho Chic Crochet Bracelet, Thread Crochet, Beaded Bracelet.

Crochet Cuff Bracelet, Honey-Colored Beads, Metal Beads and Button, Boho Chic Crochet Bracelet, Thread Crochet, Beaded Bracelet.

Double Strand Turquoise Knotted Leather by TwoSilverSisters

Double Strand Turquoise Knotted Leather by TwoSilverSisters

2 Custom Viking hair beads • Spiral hair coils • Beard jewelry • Dwarven beard coils • Bead hair accessory • Dreadlock hair accessories by LoitsuCrafts on Etsy

2 Custom Viking hair beads • Spiral hair coils • Beard jewelry • Dwarven beard coils • Bead hair accessory • Dreadlock hair accessories by LoitsuCrafts on Etsy

Simple Wire Wrap Tree Tutorial

Simple Wire Wrap Tree Tutorial