~ Giulia O.

~ Giulia O.

~ Giulia O.
Altre idee da ~ Giulia
Je te veux | I want you | /ʒə tə vø/

Je te veux | I want you | /ʒə tə vø/

Clair de lune (masculine word) | Moonlight | /klɛʁ də lyn/

Clair de lune (masculine word) | Moonlight | /klɛʁ də lyn/

Mon chéri//

Mon chéri//

Arc-en-ciel (masculine word) | Rainbow | /aʁ.kɑ.sjɛl/  Dedicated to…

Arc-en-ciel (masculine word) | Rainbow | /aʁ.kɑ.sjɛl/ Dedicated to…

Kiss (French)

Kiss (French)

Amour sans fin (masculine word) | Endless love | /a.muʁ sɑ fɛ/

Amour sans fin (masculine word) | Endless love | /a.muʁ sɑ fɛ/

C'est n'importe quoi | That is bullsht | /sɛ nɛ.pɔʁ.tə kwa/

C'est n'importe quoi | That is bullsht | /sɛ nɛ.pɔʁ.tə kwa/

J'ai un rêve | I have a dream | /ʒɛ œ ʁɛv/

J'ai un rêve | I have a dream | /ʒɛ œ ʁɛv/

Dreamer (French)

Dreamer (French)

Éperdument amoureux (feminine: éperdument amoureuse) | Madly in love…

Éperdument amoureux (feminine: éperdument amoureuse) | Madly in love…