Mondadori New Concept Store, Milan, 2015 - Mondadori Retail & Migliore+Servetto Architects

Mondadori New Concept Store, Milan, 2015 - Mondadori Retail & Migliore+Servetto Architects

Marco Lodola Mondadori Store Milano • piazza Duomo

Marco Lodola Mondadori Store Milano • piazza Duomo

Migliore + Servetto Architects, Mondadori concept store, Milan, Italy

Migliore + Servetto Architects, Mondadori concept store, Milan, Italy

migliore + servetto architects' concept store for mondadori in milan

migliore + servetto architects' concept store for mondadori in milan

Mondadori Megastore - via San Pietro all'Orto 11 - Milano

Mondadori Megastore - via San Pietro all'Orto 11 - Milano

Librerie: apre a Milano il nuovo Mondadori Megastore - Il Libraio

Librerie: apre a Milano il nuovo Mondadori Megastore - Il Libraio

Mondadori Megastore Milano

Mondadori Megastore Milano

Mondadori Megastore - via San Pietro all'Orto 11 Milano - Migliore + Servetto architects

Mondadori Megastore - via San Pietro all'Orto 11 Milano - Migliore + Servetto architects

Pinterest
Cerca