Το παιδί σας θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας κι όχι τη συμβουλή σας..

Το παιδί σας θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας κι όχι τη συμβουλή σας..

...per sempre nel cuore

...per sempre nel cuore

Un abbraccio immenso e profondo

Un abbraccio immenso e profondo

Delle volte mi manchi così tanto che mi sembra di soffocare

Delle volte mi manchi così tanto che mi sembra di soffocare

Lui era il mio Nord, il mio Sud, il mio Est ed il mio Ovest, la mia settimana di lavoro e il mio riposo la domenica, il mio mezzodì, la mezzanotte, la mia lingua, il mio canto; pensavo che l’amore fosse eterno: avevo torto. Non servono più le stelle: spegnetele anche tutte; imballate la luna, smontate pure il sole; svuotatemi l’oceano e sradicate il bosco; perché ormai nulla può giovare. – Wystan Hugh Auden #aforisma #lutto #dolore #perdita

Lui era il mio Nord, il mio Sud, il mio Est ed il mio Ovest, la mia settimana di lavoro e il mio riposo la domenica, il mio mezzodì, la mezzanotte, la mia lingua, il mio canto; pensavo che l’amore fosse eterno: avevo torto. Non servono più le stelle: spegnetele anche tutte; imballate la luna, smontate pure il sole; svuotatemi l’oceano e sradicate il bosco; perché ormai nulla può giovare. – Wystan Hugh Auden #aforisma #lutto #dolore #perdita

Se avessi saputo che quello era l'ultimo abbraccio, giuro, t'avrei stretto piu forte

Se avessi saputo che quello era l'ultimo abbraccio, giuro, t'avrei stretto piu forte

Davvero..

Davvero..

Malinconia

Malinconia

Pinterest
Cerca