Xåviɘr FałłɘnAngɘl

Xåviɘr FałłɘnAngɘl

ஐ Informazioni base ஐ ✖Nome: Xavier. ✖Soprannome: Damon. ✖ PrestaVolto: Mario Blanco. ✖Razza: Ex Arcangelo, ora Angelo Caduto. ✖Luogo di nascita: Paradiso. ✖Età
Xåviɘr FałłɘnAngɘl
Altre idee da Xåviɘr
The nature of vampire by Kyoux

The nature of vampire by Kyoux