Anna
Altre idee da
3D printed vase, designed by Sandra Davolio, Denmark.

3D printed vase, designed by Sandra Davolio, Denmark.

Touching the Sea (detail) by Ana England. Ceramic sculpture

Touching the Sea (detail) by Ana England. Ceramic sculpture

"Mi piace": 38, commenti: 2 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "#pottery #clay #ceramics #handmade #candles #square #foot #creativity #art #comics #idea…"

"Mi piace": 38, commenti: 2 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "#pottery #clay #ceramics #handmade #candles #square #foot #creativity #art #comics #idea…"

"Mi piace": 38, commenti: 2 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "#pottery #clay #ceramics #handmade #candles #square #foot #creativity #art #comics #idea…"

"Mi piace": 38, commenti: 2 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "#pottery #clay #ceramics #handmade #candles #square #foot #creativity #art #comics #idea…"

"Mi piace": 38, commenti: 2 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "#pottery #clay #ceramics #handmade #candles #square #foot #creativity #art #comics #idea…"

"Mi piace": 38, commenti: 2 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "#pottery #clay #ceramics #handmade #candles #square #foot #creativity #art #comics #idea…"

"Mi piace": 72, commenti: 3 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "V A S O I N C R O S T A #ceramics #céramique #ceramicart #ceramiclife #clay #art #pottery #colours…"

"Mi piace": 72, commenti: 3 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "V A S O I N C R O S T A #ceramics #céramique #ceramicart #ceramiclife #clay #art #pottery #colours…"

"Mi piace": 72, commenti: 3 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "V A S O I N C R O S T A #ceramics #céramique #ceramicart #ceramiclife #clay #art #pottery #colours…"

"Mi piace": 72, commenti: 3 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "V A S O I N C R O S T A #ceramics #céramique #ceramicart #ceramiclife #clay #art #pottery #colours…"

"Mi piace": 72, commenti: 3 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "V A S O I N C R O S T A #ceramics #céramique #ceramicart #ceramiclife #clay #art #pottery #colours…"

"Mi piace": 72, commenti: 3 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "V A S O I N C R O S T A #ceramics #céramique #ceramicart #ceramiclife #clay #art #pottery #colours…"

"Mi piace": 72, commenti: 3 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "V A S O I N C R O S T A #ceramics #céramique #ceramicart #ceramiclife #clay #art #pottery #colours…"

"Mi piace": 72, commenti: 3 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "V A S O I N C R O S T A #ceramics #céramique #ceramicart #ceramiclife #clay #art #pottery #colours…"

"Mi piace": 72, commenti: 3 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "V A S O I N C R O S T A #ceramics #céramique #ceramicart #ceramiclife #clay #art #pottery #colours…"

"Mi piace": 72, commenti: 3 - U N 1 C U M (@un1cumceramica) su Instagram: "V A S O I N C R O S T A #ceramics #céramique #ceramicart #ceramiclife #clay #art #pottery #colours…"