stefania demasi

stefania demasi

stefania demasi
Altre idee da stefania
Examples of Gestalt Therapy - Bing Images

Examples of Gestalt Therapy - Bing Images

Jessica TUT5: This is a nice use of Gestalt Principles too, we can see a hand hugging a man. We can also see that the hand belongs to a lady because of the details it shown, the nail polish for example. Through graphics, we can see a simple message from it. In my opinion, the picture is trying to tell us how protective the woman is to the man.

Jessica TUT5: This is a nice use of Gestalt Principles too, we can see a hand hugging a man. We can also see that the hand belongs to a lady because of the details it shown, the nail polish for example. Through graphics, we can see a simple message from it. In my opinion, the picture is trying to tell us how protective the woman is to the man.

3d 2d monochrome drip

3d 2d monochrome drip

Art graffiti

Art graffiti

Arnold Saks — Inflatable Sculpture, The Jewish Museum, New York. (1969)

Arnold Saks — Inflatable Sculpture, The Jewish Museum, New York. (1969)

Mơ thấy vặn cổ con C rồi đập xác nó vào tường. Hình như nó lại chọc điên mình cái gì đấy. Đi một hồi gặp một cô có bầu bất tỉnh giữa đường, trên người dính chân nhện máy như trong gyo, đang cố gỡ cổ ra khỏi nó xong tỉnh dậy. Hôm đó chs vẫn ngủ với Camélias nhưng lại mơ thế, hỏi thì bả cho 3 of wands nên đoán là bà í bận đi đâu đó. Dreamlog 13/2/2017

Mơ thấy vặn cổ con C rồi đập xác nó vào tường. Hình như nó lại chọc điên mình cái gì đấy. Đi một hồi gặp một cô có bầu bất tỉnh giữa đường, trên người dính chân nhện máy như trong gyo, đang cố gỡ cổ ra khỏi nó xong tỉnh dậy. Hôm đó chs vẫn ngủ với Camélias nhưng lại mơ thế, hỏi thì bả cho 3 of wands nên đoán là bà í bận đi đâu đó. Dreamlog 13/2/2017

"amore" by simzu

"amore" by simzu

colores

colores

Wassily Kandinsky, 293 -1913 on ArtStack #wassily-kandinsky-vasilii-vasil-ievich-kandinskii #art

Wassily Kandinsky, 293 -1913 on ArtStack #wassily-kandinsky-vasilii-vasil-ievich-kandinskii #art

Hommage A Grohmann by Wassily Kandinsky for Sale - New Zealand Art Prints

Hommage A Grohmann by Wassily Kandinsky for Sale - New Zealand Art Prints