ReilaOsamu

ReilaOsamu

ReilaOsamu
Altre idee da ReilaOsamu
Новости

Новости

Japanese waves                                                                           More

Japanese waves More

everlytrue: [photographer unknown]

everlytrue: [photographer unknown]

Bonobo Power

Bonobo Power

Tặng cậu bài thơ Lục Du viết cho Đường Uyển  Hồng tô thủ,  Hoàng đằng tửu,  Mãn thành xuân sắc cung tường liễu.  Đông phong ác,  Hoan tình bạc.  Nhất hoài sầu tự,  Kỷ niên ly tác! Thác! Thác! Thác!  Xuân như cựu,  Nhân không sấu,  Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, Gian trì các.  Sơn minh tuy tại,  Cẩm thư nan thác. Mạc! Mạc! Mạc!

Tặng cậu bài thơ Lục Du viết cho Đường Uyển Hồng tô thủ, Hoàng đằng tửu, Mãn thành xuân sắc cung tường liễu. Đông phong ác, Hoan tình bạc. Nhất hoài sầu tự, Kỷ niên ly tác! Thác! Thác! Thác! Xuân như cựu, Nhân không sấu, Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, Gian trì các. Sơn minh tuy tại, Cẩm thư nan thác. Mạc! Mạc! Mạc!

Keith / Lance

Keith / Lance

VLD fanart - Of Flames and Crystals Keith / Lance

VLD fanart - Of Flames and Crystals Keith / Lance

YOU BOUGHT A COW?! (@potatoccalon) | Twitter Keith and Lance, Klance

YOU BOUGHT A COW?! (@potatoccalon) | Twitter Keith and Lance, Klance