Video Girl Ai - Masakazu Katsura

Video Girl Ai - Masakazu Katsura

Capitan Harlock - Leiji Matsumoto

Capitan Harlock - Leiji Matsumoto

Lady Oscar (Versailles no bara) - Riyoko Ikeda

Lady Oscar (Versailles no bara) - Riyoko Ikeda

Ransie la strega (Tokimeki Tonight) - Koi Ikeno

Ransie la strega (Tokimeki Tonight) - Koi Ikeno

Sonata del Vento - Chieko Hara

Sonata del Vento - Chieko Hara

Candy Candy - Yumiko Igarashi

Candy Candy - Yumiko Igarashi

Lamù (Urusei Yatsura) - Rumiko Takahashi

Lamù (Urusei Yatsura) - Rumiko Takahashi

Kimba il leone bianco (Jungle Taitei) - Osamu Tezuka

Kimba il leone bianco (Jungle Taitei) - Osamu Tezuka

Pinocchio - Jacovitti

Pinocchio - Jacovitti

Cocco Bill - Jacovitti

Cocco Bill - Jacovitti

Pinterest
Cerca