Cosimo Ciasca
More ideas from Cosimo
Woodblock print, oban tate-e. The tattooed Tengan Isobei throwing Yasha Arashi in a wrestling bout.

Eight Hundred Heroes of Our Country’s Suikoden, One by One: The tattooed Tengan Isobei throwing Yasha Arashi in a wrestling bout.

The 108 Heroes of the Popular Suikoden: Great Blade Guan Sheng. 1845-1853.

Utagawa Kuniyoshi: Taito Kansho 大刀關勝 (Great Blade Guan Sheng) / Tzuzoku Suikoden goketsu hyakuhachinin no uchi 通俗水滸傳濠傑百八人之内 Heroes of the Popular Water Margin) - British Museum

Roshi Ensei「浪子燕青」 (Yan Qing), by Utagawa Kuniyoshi 「歌川 国芳」

Utagawa Kuniyoshi: Roshi Ensei 浪子燕青 (Yan Qing) / Tsuzoku Suikoden goketsu hyakuhachinin no hitori 通俗水滸傳濠傑百八人一個 (One of the 108 Heroes of the Popular Water Margin) - British Museum

일본어 우키요에 물 여백 문자 - 화교 - 신화

Utagawa Kuniyoshi: Botsu'usen Chosei 沒羽箭張清 (Zhang Qing) / Tsuzoku Suikoden goketsu hyakuhachinin no hitori 通俗水滸傳濠傑百八人一個 (One of the 108 Heroes of the Popular Water Margin) - British Museum