More ideas from Chiara

Good Night, Good Morning, Vignette, Mornings, Gifs, Snow, My Friend, Buen Dia, Friends, Bonjour, Have A Good Night, Nighty Night

Một phim khác không thể thiếu chính là Tiệm mỳ mỹ nam. Cảnh hôn giữa chàng công tử Cha Chi Soo (Jung Il Woo) và cô nàng bán mì Yang Eun Bi (Lee Chung Ah) trong tập 10 vừa bối rối, vừa hơi... lộn xộn, nhưng lại mang đầy tính bất ngờ.

Một phim khác không thể thiếu chính là Tiệm mỳ mỹ nam. Cảnh hôn giữa chàng công tử Cha Chi Soo (Jung Il Woo) và cô nàng bán mì Yang Eun Bi (Lee Chung Ah) trong tập 10 vừa bối rối, vừa hơi... lộn xộn, nhưng lại mang đầy tính bất ngờ.

Flower Boy Ramen Shop. Yeah...I really loved this drama. For the, um, storyline and character development and humor. Among other things... ;)

The exact reaction i'd have if i saw a half-naked hot man in my kitchen.from k-drama Flower Boy Ramen Shop!