B_Caesar
Altre idee da B_Caesar
BAMBINA - matita on paper - 1970 - 17x20

BAMBINA - matita on paper - 1970 - 17x20

MADONNA col BAMBINO - acrilic on canvas - 24x30 - sold

MADONNA col BAMBINO - acrilic on canvas - 24x30 - sold

ROSA E BOCCIOLI  - a spatola acrilic on canvas - feb 2016 - 18x24

ROSA E BOCCIOLI - a spatola acrilic on canvas - feb 2016 - 18x24

ROSA ROSSA E BOCCIOLI acrilic on canvas 20x30

ROSA ROSSA E BOCCIOLI acrilic on canvas 20x30

GALLO CESARE  - acrilic on canvas - 1969 - 24x30  - sold -

GALLO CESARE - acrilic on canvas - 1969 - 24x30 - sold -

PULEDRI acrilic on canvas spatola

PULEDRI acrilic on canvas spatola

CAVALLI  acrilic on canvas sold

CAVALLI acrilic on canvas sold

BIMBA - matita on paper - 1973 -  30x40 - sold -

BIMBA - matita on paper - 1973 - 30x40 - sold -

GIGLI  - acrilic on canvas - apr 2016 - 15x20 - sold

GIGLI - acrilic on canvas - apr 2016 - 15x20 - sold

LA FARFALLA ED IL FIORE - acrilic on canvas - mar 2016 - 24x18 - reserv -

LA FARFALLA ED IL FIORE - acrilic on canvas - mar 2016 - 24x18 - reserv -