clio

clio

you call my name as shelter not realizing i am the storm
clio
Altre idee da clio
(5) Tumblr

(5) Tumblr

pastel blue aesthetics | Tumblr

pastel blue aesthetics | Tumblr

space

space

♡ pinterest // sadwhore ♡

♡ pinterest // sadwhore ♡

Best makeup brushes click here ... https://www.youtube.com/watch?v=VPvJ3EuMGCA #makeup #makeupbrushes #realtechniques

Best makeup brushes click here ... https://www.youtube.com/watch?v=VPvJ3EuMGCA #makeup #makeupbrushes #realtechniques

- ̗̀☁︎☀︎☁︎ ̖́- ѕĸieѕ liĸe тнeѕe reмind мe oғ wнaт iѕ тrυe: тнeѕe ѕĸieѕ were мade ғor мe and ғor yoυ - ̗̀☁︎☀︎☁︎ ̖́-

- ̗̀☁︎☀︎☁︎ ̖́- ѕĸieѕ liĸe тнeѕe reмind мe oғ wнaт iѕ тrυe: тнeѕe ѕĸieѕ were мade ғor мe and ғor yoυ - ̗̀☁︎☀︎☁︎ ̖́-