beatrice giordanino

beatrice giordanino

beatrice giordanino
Altre idee da beatrice
the view i one day hope to have from my window in my house.

the view i one day hope to have from my window in my house.

A few more shots of our recently completed project in Mexico City

A few more shots of our recently completed project in Mexico City

Kiểu nhà này phù hợp với điều kiện chung của đại bộ phận người dân lao động và điều kiện kinh tế xã hội của đất nước ta

Kiểu nhà này phù hợp với điều kiện chung của đại bộ phận người dân lao động và điều kiện kinh tế xã hội của đất nước ta

Villa "La Madone" | Door Detail | Windows Detail

Villa "La Madone" | Door Detail | Windows Detail

OBI-House is a minimalist house located in Tokyo, Japan, designed by Tetsushi Tominaga. The three-story home is constructed of reinforced concrete and wood. (29)

OBI-House is a minimalist house located in Tokyo, Japan, designed by Tetsushi Tominaga. The three-story home is constructed of reinforced concrete and wood. (29)

Gap-House | Tetsushi Tominaga Architect & Associates | THEROOM.RU: Ежедневные новости архитектуры и дизайна

Gap-House | Tetsushi Tominaga Architect & Associates | THEROOM.RU: Ежедневные новости архитектуры и дизайна

Standardarchitecture . de café, Beijing

Standardarchitecture . de café, Beijing

明晰夢

明晰夢

Escada e Rampa - Limaonagua

Escada e Rampa - Limaonagua

Industrial House Number DIY More

Industrial House Number DIY More