INTELIXENCIAS MÚLTIPLES (H. Gardner)

8 Pin2 Follower
I. INTERPERSOAL  Permite entender aos demais e comunicarse con eles. Habilidade para interactuar con outros, para captar os seus sentimentos e necesidades. Capacidade para manexar as relacións interpersoais e gran empatía.

I. INTERPERSOAL Permite entender aos demais e comunicarse con eles. Habilidade para interactuar con outros, para captar os seus sentimentos e necesidades. Capacidade para manexar as relacións interpersoais e gran empatía.

I. CORPORAL-CINESTÉSICA  Capacidade de empregar o propio corpo para realizar actividades e resolver problemas, así como para expresar ideas e sentimentos. Desenvolvemento motricial.

I. CORPORAL-CINESTÉSICA Capacidade de empregar o propio corpo para realizar actividades e resolver problemas, así como para expresar ideas e sentimentos. Desenvolvemento motricial.

I. NATURALISTA  Habilidade para interactuar coa natureza. Capacidade de percibir as relacións entre as especies e grupos de obxectos e persoas recoñecendo as posibles diferenzas ou semellanzas entre eles. Recoñecer e clasificar flora, fauna e minerais. Adaptarse a diversos ambientes e manifestar conciencia ambiental.

I. NATURALISTA Habilidade para interactuar coa natureza. Capacidade de percibir as relacións entre as especies e grupos de obxectos e persoas recoñecendo as posibles diferenzas ou semellanzas entre eles. Recoñecer e clasificar flora, fauna e minerais. Adaptarse a diversos ambientes e manifestar conciencia ambiental.

I. INTRAPERSOAL  Autocomprensión, acceso á propia vida emocional, permite comprenderse mellor. Habilidade para tomar conciencia dun mesmo e coñecer as aspiracións, metas, emocións, pensamentos, ideas, fortalezas e debilidades propias. Capacidade para autoavaliarse, concentrarse, reflexionar.

I. INTRAPERSOAL Autocomprensión, acceso á propia vida emocional, permite comprenderse mellor. Habilidade para tomar conciencia dun mesmo e coñecer as aspiracións, metas, emocións, pensamentos, ideas, fortalezas e debilidades propias. Capacidade para autoavaliarse, concentrarse, reflexionar.

I. MUSICAL  Habilidade de expresarse mediante formas musicais. Capacidade para entender ou comunicar as emocións e as ideas a través da música; apreciar estructuras musicais, crear melodías e ritmos e percibir distintos tonos.

I. MUSICAL Habilidade de expresarse mediante formas musicais. Capacidade para entender ou comunicar as emocións e as ideas a través da música; apreciar estructuras musicais, crear melodías e ritmos e percibir distintos tonos.

I. LINGÜÍSTICO-VERBAL  Capacidade de empregar as palabras de xeito efectivo ao escribilas ou na fala. Habilidade para aprender idiomas, comunicar ideas, informar, persuadir, adquirir novos coñecementos, memorizar e lembrar.

I. LINGÜÍSTICO-VERBAL Capacidade de empregar as palabras de xeito efectivo ao escribilas ou na fala. Habilidade para aprender idiomas, comunicar ideas, informar, persuadir, adquirir novos coñecementos, memorizar e lembrar.

I. LÓXICO-MATEMÁTICA  Capacidade para empregar os números de xeito efectivo e o razoamento lóxico. Permite resolver problemas de lóxica e matemáticas, pensar críticamente, executar cálculos complexos, razoar científicamente, abstraer e operar con imaxes mentais.

¿Que es la inteligencia,sabiduria e inteligencia colectiva?

I. LÓXICO-MATEMÁTICA Capacidade para empregar os números de xeito efectivo e o razoamento lóxico. Permite resolver problemas de lóxica e matemáticas, pensar críticamente, executar cálculos complexos, razoar científicamente, abstraer e operar con imaxes mentais.

I. VISO-ESPACIAL  Habilidade de procesar información en tres dimensións. Capacidade para percibir a realidade, facer reproducións mentais, comparar obxectos e relacionar cores.

El artista plástico y sus elementos de trabajo (imágenes)

I. VISO-ESPACIAL Habilidade de procesar información en tres dimensións. Capacidade para percibir a realidade, facer reproducións mentais, comparar obxectos e relacionar cores.


Altre idee
Pinterest
Cerca