Cat

Cat

quái vật hút HP có chỉ số HP âm vô cùng ~(°∀°)~ tác dụng: quăng vào đâu sẽ làm toàn bộ quân địch ở đó cạn nửa bình máu ...
Cat
More ideas from Cat
Mối duyên lớn nhất trong cuộc đời suy cho cùng cũng chỉ là một đoạn nghiệt duyên... Chậc, thấy cũng tội...

Mối duyên lớn nhất trong cuộc đời suy cho cùng cũng chỉ là một đoạn nghiệt duyên... Chậc, thấy cũng tội...