Cat

Cat

quái vật hút HP có chỉ số HP âm vô cùng ~(°∀°)~ tác dụng: quăng vào đâu sẽ làm toàn bộ quân địch ở đó cạn nửa bình máu ...
Cat
Altre idee da Cat
"Sunlight" - Aleksandr Nikonov, illustrator {figurative art beautiful female head #character woman face cropped digital portrait #loveart} niconoff.deviantart.com

"Sunlight" - Aleksandr Nikonov, illustrator {figurative art beautiful female head #character woman face cropped digital portrait #loveart} niconoff.deviantart.com

Spontaneous (Xie Yi) style Chinese brush painting by bgsearle.

Spontaneous (Xie Yi) style Chinese brush painting by bgsearle.

Karl Mårtens - Litografier « Edition Vulfovitch

Karl Mårtens - Litografier « Edition Vulfovitch

I know, I didn't believe it at first either [Attack on Titan]

I know, I didn't believe it at first either [Attack on Titan]

眼睛好有神,钟陵醉别十余春,重见云英掌上身。我未成名卿未嫁,可能俱是不如人。美女图,手绘插画

眼睛好有神,钟陵醉别十余春,重见云英掌上身。我未成名卿未嫁,可能俱是不如人。美女图,手绘插画

#chinese #art (credit to the owner)

#chinese #art (credit to the owner)

Beautiful Japanese pencil drawing.

Beautiful Japanese pencil drawing.

How Taiyo sees Luna ... first impression

How Taiyo sees Luna ... first impression

The Art Of Animation, Noir

The Art Of Animation, Noir

Mọi người đếm thử ảnh mặc bao nhiêu lớp... Haizzz, ta nói, đàn ông con trai mặc chi cho lắm vào, đến lúc làm đại sự thì hỏng hết cả việc...

Mọi người đếm thử ảnh mặc bao nhiêu lớp... Haizzz, ta nói, đàn ông con trai mặc chi cho lắm vào, đến lúc làm đại sự thì hỏng hết cả việc...