...ridiamoci su...

...ridiamoci su...

prendila con filosofia..

prendila con filosofia..

Il tempo non e' una costante

Il tempo non e' una costante

tristemente vero..

tristemente vero..

Pazienza e Forza.. :)

Pazienza e Forza.. :)

Sara'

Sara'

Le robbe spannute mo so appuzzunite di costatine!

Le robbe spannute mo so appuzzunite di costatine!

I'm not arguing. I'm just explaining the reason for why I'm right. LOL

I'm not arguing. I'm just explaining the reason for why I'm right. LOL

C.v.d.

C.v.d.

Respira

Respira

Pinterest
Cerca